ИТХ

ИТХ-ын төлөөлөгч

Х.БАТБОЛД
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 9-р багийн үүрийн дарга
Г.БАЦМАА
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 3-р үүрийн дарга
Ө.БАЯНМӨНХ
Я.БОЛДБААТАР
Ц.БУДГЭРЭЛ
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 10-р багийн үүрийн дарга
Б.ДЭНСМАА
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 1-р багийн 2-р үүрийн дарга
О.МАНДАХБАЯР
Өмнөговь, Баян-Овоо сумын МАН-ын дарга
Т.МЭНДЭЭ
Өмнөговь, Даланзадгад сумын МАН-ын дарга
С.МӨНХБАЯР
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч
Ч.НАНСАЛМАА
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 2-р багийн 2-р үүрийн дарга
Ц.САНЖАА
Өмнөговь, Мандал-Овоо сумын МАН-ын дарга
Б.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Өмнөговь, Ханбогд сумын МАН-ын дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.